Ubezpieczenie dla studenta

Kup ubezpiecznie online dla studenta, słuchacza, doktoranta lub pracownika szkoły wyższej
z kodem pośrednika Bezpieczny.pl - 26262
uprawniającym do 10% rabatu!

Hero Imgs Kup online

Wybór ubezpieczenia

Kwestia wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla studenta jest bardzo istotna. Studenci zarówno na uczelni jak i poza nią są, jak każdy, narażeni na różne niebezpieczeństwa. Dla młodych ludzi, często będących na utrzymaniu rodziców lub dorabiających weekendami, pieniądze odgrywają ważną rolę. Kluczowe jest więc to, aby ubezpieczenie zdrowotne studenta było dla niego jak najbardziej korzystne. Które z nich wybrać, by bezpiecznie skończyć studia? Ubezpieczenie to ciężki orzech do zgryzienia.

Nowy rok akademicki jest czasem ekscytującym ale i stresującym, szczególnie dla świeżo upieczonych studentów. Do kwestii oczywistych przygotowań, takich jak szukanie mieszkania lub pokoju, złożenie wymaganych dokumentów i przeprowadzka, dołącza także jeszcze jedna - ubezpieczenie zdrowotne studenta. W tym momencie warto podkreślić, że ubezpieczenie studenta przez uczelnię jest całkowicie dobrowolne, tak samo jak ubezpieczenie OC i NNW. Osoby uczące się do 26. roku życia nie mają obowiązku ubezpieczania się, ponieważ podlegają one pod ubezpieczenie swoich rodziców. Mimo wszystko istnieje szeroka oferta, z której może wybierać student. Ubezpieczenia zdrowotne obecnie gwarantuje osobom uczącym się liczne korzyści. Które z nich są wybierane najczęściej? I czy ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego różni się od tego dla studentów dziennych?

Ubezpieczenie przez rodzica

Najczęściej wybieraną formą ubezpieczenia na studiach jest ubezpieczenie studenta przez rodzica. Zgodnie z prawem ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczonej obejmuje także członków jego rodziny. Wynika z tego zatem, że ubezpieczenie zdrowotne studenta jest zagwarantowane prawnie, do momentu w którym nie skończy on 26. roku życia. Jedynym warunkiem w tym przypadku jest kontynuowanie nauki po skończeniu 18 lat, wykazanie dowodu potwierdzającego tytuł do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnej legitymacji studenckiej. Ubezpieczenie studenta przez rodzica jest zdecydowanie najwygodniejszą i najbardziej korzystną formą, którą może wybrać student. Ubezpieczenia rodziny nie wymagają od takiej osoby dodatkowego wkładu finansowego. Fakt zaoszczędzenia dodatkowych pieniędzy jest dla młodych ludzi dużą zaletą, dzięki czemu taka forma ubezpieczenia jest wybierana znacznie częściej niż na przykład ubezpieczenie NNW dla studentów. Cena w tym przypadku jest zdecydowanie wyższa. Należy jednak pamiętać o tym, że w chwili ukończenia 26. roku życia studenci tracą takie ubezpieczenie. Prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wygasa zwykle po upływie 30 dni, jednak w przypadku, w którym w grę wchodzi ubezpieczenie studenta okres ten wynosi 4 miesiące. Co można zrobić w takim przypadku? Z pomocą przychodzi ubezpieczenie studenta przez uczelnię.

Ubezpieczenie przez uczelnię, a studenckie praktyki

Uczelnia wyższa jest zobowiązana do zgłoszenia studenta do ubezpieczenia w NFZ. W przypadku, w którym ubezpieczenie studenta przez rodzica wygasło należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie uczelnię. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku, w którym chodzi o ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mają takie same prawa do ubezpieczenia w NFZ jak i studenci studiów stacjonarnych. Tak samo jak studenci "dzienni", "zaoczni" także mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia przez rodziców, a w przypadku jego wygaśnięcia - przez uczelnię, która przejmuje na siebie obowiązek ubezpieczenia studentów. Nie ma także znaczenia, czy jest to uczelnia prywatna czy publiczna. Nieco inaczej ma się kwestia odbywanych przez studenta praktyk. W ich trakcie studenci niejednokrotnie są narażeni na niebezpieczeństwo, które może skutkować utratą zdrowia. Zwłaszcza w przypadku, w którym pracuje on przy maszynach lub ma kontakt ze szkodliwymi substancjami. Często wymóg posiadania ubezpieczenia jest podkreślony już w ogłoszeniu o praktykach. Jednym z rozwiązań jest porozumienie między uczelnią a pracodawcą, u którego student odbywa praktyki. W takim przypadku obowiązek objęcia studenta ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków spada na uczelnię. Na taką pomoc może jednak liczyć tylko student uczelni publicznej. Na studentów uczelni prywatnych może zostać nałożony obowiązek ubezpieczenia się na własny koszt. Ubezpieczenie NNW dla studentów na praktykach to rozwiązanie szczególnie dla osób poszukujących stażu na własną rękę. Takie ubezpieczenie jest dobrowolne, a zatem instytucja, w której dane praktyki się odbywają, nie ma obowiązku ubezpieczyć studenta. Taki wymóg może jednak zostać postawiony, jeśli w czasie praktyk występuje znaczne ryzyko doznania wypadku.

Inne ubezpieczenia indywidualne

NNW i ubezpieczenie zdrowotne to nie jedyne ubezpieczenia zdrowotne studenta. Innym rodzajem jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej czyli OC. Przydaje się ono w momencie, w którym spowodujemy szkody wobec osoby trzeciej lub uszkodzimy rzeczy, które do niej należą. Dzięki temu student nie zostanie obarczony kosztami i odpowiedzialnością, które zostaną przeniesione na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie OC i NNW dla studenta ma szczególne znaczenie podczas praktyk i stażu. Zdarza się, że instytucja, z którą praktykant podpisuje umowę, wymaga od niego wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, w którym student nie posiada ubezpieczenia OC, mogą go spotkać konsekwencje w postaci pociągnięcia do odpowiedzialności za spowodowaną szkodę. Ubezpieczenie Kosztów Leczenia, czyli KL, to kolejne ubezpieczenie zdrowotne studenta, które może okazać się bardzo przydatne, szczególnie dla osób podróżujących i wyjeżdżających za granicę - na przykład w celach odbycia stażu lub wymiany studenckiej. Takie ubezpieczenie w razie wypadku pokrywa koszty wizyty u lekarza i zakupu leków, a nawet transportu chorego z powrotem do kraju. Oferta, z której można wybierać ubezpieczenie zdrowotne dla studenta, jest więc bardzo szeroka. Dzięki temu możemy dostosować je do własnych potrzeb. Należy pamiętać o tym, że dodatkowe ubezpieczenia są nie tylko gwarancją bezpieczeństwa ale i często mogą uchronić nas przed niespodziewanymi wydatkami. Warto więc zapoznać się z różnymi typami ubezpieczeń i wybrać to, które odpowiada nam najbardziej. Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń studenckich NNW i OC widocznej poniżej lub na stronie Bezpieczny.pl

Oferta Bezpieczny.pl

Poznaj szczegóły oferty ubezpieczenia studenckiego od Generali. Podane ceny obowiązują po wpisaniu kodu pośrednika 26262

wariant 1

47.70 PLN

 • 32 000 PLN
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • 25 000 PLN
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • 24 000 PLN
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 5 400 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 200 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
 • 2 500 PLN
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 2 500 PLN
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 1 000 PLN
  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • 1 500 PLN
  Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

wariant 2

65.70 PLN

 • 46 000 PLN
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • 36 000 PLN
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • 34 000 PLN
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 7 200 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 200 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
 • 3 000 PLN
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 3 500 PLN
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 1 000 PLN
  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • 1 500 PLN
  Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

wariant 3

81.00 PLN

 • 55 000 PLN
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • 40 000 PLN
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • 42 000 PLN
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 8 100 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 300 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
 • 4 000 PLN
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 4 000 PLN
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 1 000 PLN
  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • 1 500 PLN
  Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

wariant 4

97.20 PLN

 • 65 000 PLN
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • 50 000 PLN
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • 50 000 PLN
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 9 000 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 400 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
 • 5 000 PLN
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 5 000 PLN
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 1 000 PLN
  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • 1 500 PLN
  Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

wariant 5

144.90 PLN

 • 81 000 PLN
  Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • 76 000 PLN
  Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
 • 75 000 PLN
  Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 10 800 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • 500 PLN
  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby
 • 6 000 PLN
  Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 6 000 PLN
  Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • 1 000 PLN
  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • 1 500 PLN
  Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

26262 - Kod Pośrednika Bezpieczny.pl

Kupując ubezpieczenia na stronach Bezpieczny.pl oraz Bezpieczny.pl możesz użyć kodu pośrednika: 26262, aby otrzymać rabat na wszystkie ubezpieczenia kupowane online!